RARCON, s.r.o., IT služby a aplikácie

 ROĎOM


 RASTISLAV

Úvod
Konzultant
Projektové riadenie
Systémový architekt
Systémový analytik
Vývojár
Administrátor

Kontakt
Systémový analytik
  • prepájanie systémov, konfigurácia
  • analýzy a optimalizácie aplikácií
  • analýzy a optimalizácie databázových modelov
  • analýzy dátových tokov
Generované systémom RARCMS spoločnosti RARCON, s.r.o.